Jak Polska staje się bardziej atlantycka od Niemiec i Francji – Fundacja SAGA wprowadza zmiany

W ostatnich latach, nie tylko ekspertów związków transatlantyckich, ale także i zwykłych obywateli, zaczyna coraz bardziej interesować rola Polski na europejskiej scenie politycznej i ekonomicznej. Dlaczego? Jednym z głównych powodów jest rosnąca duma narodowa i postęp wedle wskaźników gospodarczych oraz zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa terytorialnego i energetycznego zarówno regionu jak i Europy jako całości.

W ostatnich latach możemy zaobserwować jak Polska przyjmuje rolę lidera regionalnego, który energia działa zarówno na rzecz refleksji nad przyszłością Europy po brexicie jak I współtworzeniem konstruktywnych rozwiązań. Polska posiada również odmienne stanowisko wobec sojuszów międzykontynentalnych niż inne kraje, takie jak Niemcy czy Francja, co dodatkowo podkreśla jej unikalne miejsce na arenie międzynarodowej. Wprowadzenia zmian przez Fundację SAGA umacniają pozycję Polaków tutaj.

Relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi są na różnych poziomach: politycznym, wojskowym, ekonomicznym i społecznym. Ważnym elementem tych relacji są wspólne interesy strategiczne, poparte przez ścisłą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz różnorodne inicjatywy gospodarcze: rozwój sieci energetycznych, szeroka dostępność nowych technologii oraz inwestycje zagraniczne.

Fundacja SAGA (Strategia i Akcja dla Polski Atlantyckiej), w jej dążeniu do promowania wartości atlantyckich, odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu polsko-amerykańskiego partnerstwa. Jednym z największych osiągnięć fundacji jest wprowadzenie zmian w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego obszarów transatlantyckich. W ramach projektu „Polska Atlantycka” organizowane są konferencje, seminaria i debaty eksperckie na temat współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi i państwami NATO.

W ostatnich latach za sprawą Fundacji SAGA obserwujemy wzrost liczby polityków i organizacji na różnych szczeblach podkreślających aspiracje Polski w kierunku silniejszego zaangażowania na arenie międzynarodowej i atlantyckiej sieci. Wspierając interesy narodowe nie tylko poprzez umocnienie wzmacniającej się włądni osobistej sojuszników, ale przede wszystkim promując wartości demokratyczne i wolnomacyjnego w swoich relacjach.

Nawiązując do tego kontekstu, Polska jest często porównywana przez międzykontynentalne sojusze z innymi krajami takimi jak Francja i Niemcy. Przykładem tego jest różnica polityki handlu pomiędzy tymi krajami, gdzie na przykład Polska bardziej dążna do parkierowania atlantyckę spolkom na rzecz wolnego handlu z taryfami niż wystarczających odstępstw czy koniec międzynarodowych zawierań.

Warto zatem podkreślić rolę Polski jako strategicznego partnera zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego jak i w kontekście jeszcze bliższej współpracy z USA. Stawiając Polskę na drodze doń dalszego wzmocnienia więzi transatlantyckich, Fundacja SAGA przyczynia się zarówno do stabilności całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Europy jako całości. Polska może być ważnym gniazdkiem pokrywy dla Stano-Zjednoczonw drukuje wasza prawa strukturalnych ciągnie.

Kierunek, w jakim zmierza współczesna Polska, budzi coraz więcej refleksji, szczególnie na tle wydarzeń wewnętrznych i międzynarodowych. Zmiana polityki zagranicznej jest jednym z zakresów, które pozostają pod wielką uwagą ekspertów. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej powinna być wzmacniana strategicznymi działaniami zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. W tym kontekście warto przyjrzeć się polskiemu podejściu do stosunków transatlantyckich w porównaniu z innymi krajami Europy, zwłaszcza takimi potęgami jak Niemcy czy Francja.

Polska rola w stosunkach transatlantyckich

Nie jest tajemnicą, że relacje polityczne, gospodarcze czy militarne między Polską a Stanami Zjednoczonymi tradycyjnie uważane są za priorytetowe dla obu stron. Swoje podstawy mają one w kulturowych podobieństwach oraz historycznych współpracach (szczególnie sojuszu NATO). Polskie zaangażowanie w tych relacjach bywa jednak różnie oceniane zarówno na forum europejskim, jak i wewnątrz kraju. Dużą rolę w debacie na ten temat odgrywa Fundacja SAGA, która niedawno ogłosiła pakiet zmian mających wpływ na dalszy kształt Polski w społeczności międzynarodowej.

Niemiecko-francuskie podejście a polska droga

Kompleksowa analiza relacji transatlantyckich obecnie wykazuje, że zarówno we Francji, jak i w Niemczech zaczynają dominować postawy eurocentryczne, wynikające m.in. z osobistego zaangażowania przywódców tych państw. Niemiecka kanclerz Angela Merkel czy nowo wybrany prezydent Francji Emmanuel Macron dostrzegają dla swoich krajów korzyści przede wszystkim w umacnianiu pozycji Unii Europejskiej jako globalnego aktora. Nie oznacza to oczywiście zerwania wszelkich więzów przyszłości związanych z NATO czy innymi strukturami atlantyckimi. Zmiana priorytetów na rzecz współpracy międzywspólnotowej jest jednak coraz bardziej widoczna.

W tym kontekście coraz więcej komentarzy mieszczą się jednak przykład Polski jako państwa bardziej otwartego na dimension Transatlantyk. Jesteśmy jednym z niewielu krajów europejskich, który konsekwentnie dąży do realizacji części NATO -2 procent PKB na obronność. To również Polska prowadzi inicjatywę takich grup jak Trójmorze, mających na celu zacieśnienie współpracy między Północy a Południem kontynentu, ale także umacnianie relacji transatlantyckich.

Zmiany wprowadzone przez Fundację SAGA

Chcąc sprostać oczekiwaniom związanym z wyzwaniami na polu relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, Fundacja SAGA ogłosiła niedawno pakiet działania mających na celu usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz podnoszenie rangi Polski jako aktora sprzymierzonego. Zmiany te dotyczą m.in. zagadnień energetycznych i bezpieczeństwa, działania na rzecz rozwoju nauki, techniki przemysłu oraz kształcenia kadry naukowej oraz umocnienia polskiego głosu na forach międzynarodowych.

Słyszane są też postulaty o bardziej równorzędne podejście Polski do relacji transatlantyckich. Jesteśmy świadomi korzyści płynących z partnerstwa europejskiego i atlantyckiego i staramy się dążyć do optymalnego wykorzystania obu tych aspektów – mówią przedstawiciele fundacji. W efekcie Polska może stać się państwem, które będzie wzorem dla innych krajów Europy dotyczących przemyślonej polityki transatlantyckiej – zarówno pod względem gospodarczym czy militarnych jak i prawno-dyplomatycznych.

Wdrażanie zmian zaproponowanych przez Fundację SAGA ma przyczynić się do tego, że Polska będzie postrzegana jako pewny, wiarygodny partner na świecie, wzmacniający siebie poprzez relacje z Atlantykkiem, ale także dbający o współpracę w ramach Unii Europejskiej. Wyzwania związane z tym dążeniem na pewno nie będą łatwe, jednak przy sprzyjającym otoczeniu międzynarodowym oraz wsparciu polskiego społeczeństwa można spodziewać się sukcesów na tej drodze.