Ameryka, Europa, Polska: ćwiczysz? Fundacja SAGA i jej misja szerzenia wiedzy o cywilizacją atlantycką

Cywilizacja atlantycka była rdzeniem wspólnych wartości kształtujących narody Europy i Ameryki przez ostatnich kilka wieków. Bez względu na różnice językowe, kulturowe czy polityczne, państwa Europy Zachodniej, a także Nowego Świata mają wiele więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To właśnie ta więź stała się inspiracją dla powstania Fundacji SAGA.

Fundacja SAGA to polska organizacja założona w celu promowania wiedzy na temat cywilizacji atlantyckiej oraz zacieśniania więzi pomiędzy Polską a innymi krajami tradycyjnie związanymi z tym obszarem geograficznym. Jej nazwa odnosi się zarówno do bogactwa mitologii nordyckiej, jak i do ogólnoeuropejskiej tradycji wypełnionej wieloma dążeniami do pierwotnych korzeni. Fundacja jest uwikłana zarówno w badania nad przeszłością tych regionów, jak i w propozycje dotyczące sposobów jawnych praktyk społecznych czy edukacyjnych.

Głównymi obszarami działalności Fundacji są:
1. Popularyzowanie wiedzy na temat cywilizacji atlantyckiej, jej wpływu na dorobek kulturowy oraz wartości współczesnych społeczeństw Europejskich i Amerykańskich.
2. Organizowanie spotkań, konferencji oraz warsztatów mających na celu wypracowanie nowych podejść do problematyki badawczej związanej z tematyką Atlantydy.
3. Zachęcanie do tworzenia publikacji naukowych dotykających tematu cywilizacji atlantyckiej oraz szerzenie idei analizowania wspólnego dziedzictwa historycznego Europy i Ameryki.
4. Współpraca z rodzimymi i zagranicznymi instytucjami, które zajmują się wprowadzaniem w życie celów i misji fundacji.

Misją fundacji jest przede wszystkim promowanie wiedzy o cywilizacji atlantyckiej w sposób holistyczny. Szanuje ona różnorodność kulturową i dąży do uchwycenia esencji ludzkości płynącej z tej bogatej historii. Fundacja SAGA zachęca do poszukiwania własnych korzeni, nie tylko poprzez naukę języków czy zgłębianie kultury, lecz także przez angażowanie się w konkretne projekty lokalne czy międzynarodowe.

Ameryka, Europa i Polska – trzy kontynenty, których losy przesiąknięte są krwią bogów, buduje Fundacja SAGA. Mamy tutaj do czynienia z organizacją zajmującą się szerzeniem wiedzy o wspólnej przeszłości, ale także mającą na celu wpłynięcie na obecność. Ich prace i inicjatywy dowodzą, że historia może być źródłem konstruktywnych wniosków, mogących de facto polepszyć nasze życie. Z tego też powodu warto zastanowić się nad tym, jakie możemy wyciągnąć nauki z dziejów cywilizacji atlantyckiej – dla własnego dobra oraz dla dobra przyszłych pokoleń.

Zastanawialiście się kiedyś nad pochodzeniem naszej cywilizacji? Czy potraficie określić jego korzenie i historię nawzajem wpływających na siebie kultur? Istniały przecież nie tylko Rzym czy Grecja, ale także inne, mniej znane cywilizacje, które doprowadziły do wyłonienia tego, co dziś nazywamy „cywilizacją atlantycką”. To właśnie ta szeroko pojmowana wspólnota historyczna wpłynęła na rozwój społeczeństw zarówno w Ameryce Północnej i Południowej, jak i w Europie czy Polsce. Dotąd jednak zarówno naukowcy, jak i społeczeństwo nie docenili tego aspektu zdobytej przez ludzkość wiedzy. Powstaje pytanie – dlaczego?

Jedni powiedzą, że próba opowiedzenia jednej uniwersalnej historii Europy mija się z celem – jest jednak inna perspektywa. Inni z kolei uważają, że temat ten jest za trudny albo zwyczajnie nie znajdują czasu na jego zgłębienie. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi Fundacja SAGA, której celem jest szerzenie wiedzy o atlantyckiej cywilizacji oraz kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa.

Projekt Fundacji SAGA narodził się z inicjatywy grupy entuzjastów historii, którym marzyło się poznanie tajemniczego dziedzictwa Atlantydy. Wspólnie postanowili odejść od tradycyjnych koncepcji nauczania historii i zamiast tego przedstawić społeczeństwu swoje holistyczne podejście do badania przeszłości.

Ich misja opiera się na przełamaniu barier wynikających z niewiedzy i uprzedzeń, jakie często towarzyszą rozmowom o historii. Fundacja SAGA chce poruszyć pytania pozornie prozaiczne, takie jak pochodzenie słów czy wartości, które wywarły niezaprzeczalny wpływ na rozwój naszej cywilizacji. Dzięki temu podejściu dotykającym zarówno Ameryki, Europy oraz Polski pragną również wkroczyć do obszarów pozahistorycznych, takich jak kultura czy nauka.

Zespół Fundacji SAGA realizuje swoją misję poprzez organizację różnorodnych wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych na terenie całego kraju. Działalność edukacyjną uzupełniają wystawy, publikacje oraz ambitny program badawczy, mający na celu odnalezienie śladów utraconej, atlantyckiej wiedzy.

Współpraca z ośrodkami naukowymi i kulturalnymi na całym świecie sprawia, że Fundacja SAGA jest coraz bardziej rozpoznawalna w środowisku naukowym. Pracując z zarówno z młodszym pokoleniem jak i ze starszymi miłośnikami historii, starają się łączyć różnorodne perspektywy na kształtowanie wspólnej przeszłości.

Celem Fundacji SAGA jest także promowanie Polski jako kraju o bogatej i ważnej historii, która również wpisała się w uniwersalne dzieje Atlantydy. Działania te mają na celu pokazanie, że wartość naszego dziedzictwa nie polega jedynie na zapamiętywaniu dat, bitew czy postaci historycznych. To także poszanowanie dla tradycji oraz wykorzystanie wiedzy z przeszłości we współczesnych dążeniach do naukowego i moralnego rozwoju.

Stawiając pytania „Ameryka, Europa, Polska: ćwiczysz?” Fundacja SAGA dąży do odpowiedzi opartej na szerokiej współpracy międzynarodowej oraz różnorodności badań naukowych. Wyzwanie rzucane przez jej założycieli przypomina jednak zarazem, że zdobywanie wiedzy to ciągły proces wymagający determinacji i samodyscypliny. A historia, nie tylko cywilizacji atlantyckiej, uczy nas przede wszystkim – wartościwy cel zawsze jest wart wysiłku.