telekominikacja


Dyscyplina nauki i techniki i działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych wiadomości na odległość za pośrednictwem sygnałów, z reguły elektrycznych. Ze względu na formę przesyłanych wiadomości odróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem użycia rozróżnia się telekomunikację obejmującą realizację komunikacji dwukierunkowej między dwoma czy też liczniejszymi punktami, np. […]

Usługi