Archiwum dnia: Kwiecień 17, 2015


Dyscyplina nauki i techniki i działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych wiadomości na odległość za pośrednictwem sygnałów, z reguły elektrycznych. Ze względu na formę przesyłanych wiadomości odróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem użycia rozróżnia się telekomunikację obejmującą realizację komunikacji dwukierunkowej między dwoma czy też liczniejszymi punktami, np. […]

Usługi


W zeszłych latach regularniej uchwycić możemy domy oraz domy, które powstają jak grzyby po deszczu w kilka miesięcy od chwili rozpoczęcia budowy. Z reguły w takim przypadku do czynienia mamy z tak mienionym budownictwem modułowym, a więc z sięgnięciem prefabrykowanych elementów stalowych, z których buduje się kolejne ściany, dachy oraz […]

Domy gotowe